VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Nguyễn Minh Cường

Nguyễn Minh Cường

Nguyễn Minh Cường: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ, Nhạc Sĩ
Việt Nam

Ngân Nga Tại Gia

Ngân Nga Tại Gia sẽ đưa chúng ta đến thăm nhà của các ca sĩ và lắng nghe những câu chuyện của họ thời đại dịch, những thay đổi, thích nghi của họ và sẽ được lắng nghe họ hát với những gì mộc mạc và gần gũi, chân thật nhất!