shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Kiều Trinh

Nguyễn Hoàng Kiều Trinh

Nguyễn Hoàng Kiều Trinh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Việt Nam

Ông Ngoại Tuổi 30

Ông Ngoại Tuổi 30 xoay quanh Sơn Huy, một phát thanh viên thành công. Cuộc sống hoàn hảo bỗng nhiên bị đảo lộn vì sự xuất hiện của một cô gái trẻ.