VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Nguyễn Duy Võ Ngọc

Nguyễn Duy Võ Ngọc

Nguyễn Duy Võ Ngọc: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Việt Nam

Linh Duyên

Linh duyên bắt đầu khi ngày đầu đến nhận lớp, Hùng không khỏi bàng hoàng vì Thư trông giống hệt Linh – người yêu cũ đã chết của anh cách đây 15 năm.