shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ngụy Kiệt

Ngụy Kiệt

Ngụy Kiệt: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Thanh Nang Truyện

Mộc Tinh Trần xuất thân từ tộc Thần Mộc – có lịch sử nhiều đời nghiên cứu y thuật. Một lần Mộc Tinh Trần cứu được tiểu thư thế gia y dược Diệp Vân Thường.