VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ngọc Sơn

Ngọc Sơn

Ngọc Sơn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

ca sĩ
Việt Nam

Ca Sĩ Bí Ẩn - Mùa 3

Ca Sĩ Bí Ẩn – Mùa 3 là chương trình truyền hình thông qua giọng hát, hai đội chơi gồm đội khách và đội nhà phải tìm ra ai là ca sĩ bí ẩn sau ba vòng thi.