shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ngọc Quyên

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam

Mẹ Chồng

Từng chịu đựng nhiều quy củ hà khắc ngày mới làm dâu, nhưng khi có con dâu, bà Trân cũng đối xử con dâu y như mẹ chồng đối xử với cô ngày trước