shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ngọc Hiền

Ngọc Hiền

Ngọc Hiền: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Việt Nam
Không Cân Sức - 01 - Quốc Cường - Hàn Thái Tú - Ngọc Hiền

Không Cân Sức

Cuộc chiến không cân sức giữa cán bộ thanh liêm và những kẻ tham nhũng, Ba Quang bị vu oan và xử tử hình. Mai Duyên quyết tìm lại công lý cho chồng.