shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Ngô Vũ Sâm

Ngô Vũ Sâm

Ngô Vũ Sâm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Chuyến Tàu Định Mệnh

Những con người xa lạ cùng hội ngộ trên một chuyến tàu định mệnh. Tại đây họ phải chiến đấu để giành giật cơ hội sống cho bản thân mình.