VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ngô Quang Hải

Ngô Quang Hải

Ngô Quang Hải: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Việt Nam

Hải Nguyệt

Vượt qua nhiều khó khăn với thay đổi của thời cuộc, Hải Nguyệt vẫn quyết tâm vươn lên gìn giữ nghề làm nước mắm truyền thống của gia đình, của quê hương.