shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ngô Kiến Tân

Ngô Kiến Tân

Ngô Kiến Tân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Đài Loan
Nửa Đường Mật, Nửa Đau Thương - 01 - Vu Trung Trung – Ngô Kiến Tân - La Vân Hi – Bạch Lộc – Tiêu Yến – Cao Hãn Vũ

Nửa Đường Mật, Nửa Đau Thương

Nửa Đường Mật, Nửa Đau Thương xoay quanh bộ đôi Giang Quân và Viên Soái cùng quá trình trưởng thành đầy cảm xúc của họ.