shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ngô Gia Lệ

Ngô Gia Lệ

Ngô Gia Lệ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Thiên Trường Địa Cửu - 01 - Hoàng Vĩ Kiệt - Trần Tú Văn - Mã Cảnh Đào - Ngô Gia Lệ - Hạ Vũ

Thiên Trường Địa Cửu

Thiên Trường Địa Cửu xoay quanh mối tình tay ba của Dung Thái Nguyệt, Kiều Tại Mỹ và Tẩu Nam.