VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Nghê Đại Hồng

Nghê Đại Hồng

Nghê Đại Hồng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

8090

Cô gái 9x Diệp Tiểu Muội thay bà Lâm tiếp quản viện dưỡng lão. Mâu thuẫn nảy sinh giữa ông bà 80 tuổi và thế hệ 9x, xen vào đó là nhiều câu chuyện cảm động