VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ngân Khánh

Ngân Khánh

Ngân Khánh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam

Ma Dai

Cuộc sống hoàn hảo của Lam bỗng đảo lộn vì sự xuất hiện của Thố, một hồn ma kỳ quặc. Để thoát khỏi Thố, Lam phải giúp anh hoàn thành tâm nguyện.