shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Neel Sethi

Neel Sethi

Neel Sethi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Cậu Bé Rừng Xanh

Mowgli lớn lên trong khu rừng với sự nuôi dưỡng của hai chú sói Raksha và Akela. Khi bị cọp Shere Khan đe dọa mạng sống, Mowgli phải rời khu rừng