shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Nattawut Poonpiriya

Nattawut Poonpiriya

Nattawut Poonpiriya: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Thái Lan
Thiên Tài Bất Hảo - 01 - Nattawut Poonpiriya - James Teeradon - Aokbab Chutimon - Eisaya Hosuwan - Nonkul Chanon

Thiên Tài Bất Hảo

Thiên Tài Bất Hảo không chỉ là gian lận thi cử mà là cả một “phi vụ” kiếm tiền của một nhóm học sinh cấp 3.