shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Nathan Fielder

Nathan Fielder

Nathan Fielder: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

Diễn Tập

Nathan Fielder giúp những người tham gia dự án chuẩn bị chi tiết cho các tình huống có thể xảy ra trước khi họ thực sự tiến hành điều họ muốn trong thực tế.