VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Nam Sang Mi

Nam Sang Mi

Nam Sang Mi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

Hên Sao Bằng Hay - Sếp Kim Đại Tài

Trưởng phòng tài vụ của Tập đoàn TQ đột nhiên tự sát. Sung Ryong chuyên làm sổ sách trốn thuế cho các công ty xã hội đen được tuyển vào thay thế