VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Myha'la Herrold

Myha'la Herrold

Myha'la Herrold: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Phấn Đấu - Phần 2

Một nhóm sinh viên mới ra trường cạnh tranh những vị trí có hạn tại Pierpoint & Co., ngân hàng hàng đầu tại London, trong lúc bị quăng vào thế giới tài chính quốc tế đầy căng thẳng.