shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Misa Uehara

Misa Uehara

Misa Uehara: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Nhật Bản

Lời Nguyền

Một căn nhà bị nguyền rủa ở Tokyo có linh hồn hai mẹ con giết tất cả những người bước vào đó, không có ngoại lệ. Tất cả những người tội nghiệp và không may mắn bước vào đó đều hoàn toàn bị diệt vong.