shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Minh Tuyết

Minh Tuyết

Minh Tuyết: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Mỹ
Sài Gòn - Sống Như Tia Nắng Mặt Trời - 01 - Soobin - Orange - Tóc Tiên - Touliver - Hà Trần - Thanh Hà - Minh Tuyết - Uyên Linh - Hiền Thục - ca sĩ Quang Dũng - Quốc Thiên - Mai Tiến Dũng - H'Hen Niê - Hoa hậu Khánh Vân - Gonzo - Ái Phương

Sài Gòn - Sống Như Tia Nắng Mặt Trời

Sức mạnh của những nguồn năng lượng tích cực sẽ là những tia nắng mặt trời lan toả. Sài Gòn sẽ khỏe lại nhanh thôi!