VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Minh Luân

Minh Luân

Minh Luân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam

Thề Không Gục Ngã

Phim kể về Lý Bỉnh Long - chàng trai giỏi võ làm nghề bốc thuốc Bắc. Dù cuộc đời gặp nhiều sóng gió nhưng chưa bao giờ anh đầu hàng số phận.

Kính Thưa Osin

Một bức tranh sinh động, hài hước về đời sống người giúp việc được phác họa trong Kính thưa Ô Sin, phá vỡ quan niệm tiêu cực với tầng lớp ít có tiếng nói này.