shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Minh Anh

Minh Anh

Minh Anh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Việt Nam
Trấn Thành cạn lời với bài rap chê mình tơi tả - 02 - Sĩ Thanh - Trấn Thành - Hari Won - Minh Anh

Trấn Thành cạn lời với bài rap chê mình tơi tả

Lần đầu trong chương trình Giọng Ca Bí Ẩn, Trấn Thành bị thí sinh dìm không thương tiếc.