shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Michael Trucco

Michael Trucco

Michael Trucco: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Battlestar Galactica: Kế Hoạch - 01 - Edward James Olmos - Edward James Olmos – Dean Stockwell – Michael Trucco

Battlestar Galactica: Kế Hoạch

Người Cylon âm mưu tiêu diệt chủng tộc nô dịch họ và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ khi cuộc tấn công của họ để lọt lưới một số con người.