shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Mel Rodriguez

Mel Rodriguez

Mel Rodriguez: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Truy Tìm Phép Thuật

Hai anh em yêu tinh Barley và Ian mất cha từ sớm. Vào sinh nhật của Ian, họ nhận món quà, là có thần chú có thể hồi sinh người cha trong một ngày.