shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Mekhi Phifer

Mekhi Phifer

Mekhi Phifer: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Muộn Màng - 01 - Stephen Tolkin - Whoopi Goldberg - Ving Rhames - Kimberly Elise - Mekhi Phifer

Muộn Màng

Lo rằng cơn hen suyễn tiếp theo có thể sẽ giết chết mình, Viola cố gắng giải quyết các vấn đề giữa cô với người chồng ghẻ lạnh và bốn đứa con trước khi mọi việc quá muộn màng.