shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Megan Montaner

Megan Montaner

Megan Montaner: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

30 Đồng Xu Phần 1

Một vị linh mục ẩn cư tại một thị trấn nhỏ tại Tây Ban Nha bị lôi kéo vào cuộc chiến với các thế lực tà ác khi ông vô tình nắm trong tay một trong những đồng xu có sức mạnh lớn lao trong Kinh thánh.