shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Matt Bomer

Matt Bomer

Matt Bomer: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Hiệp Hội Công Lý: Thế Chiến II - 01 - Jeff Wamester - Stana Katic - Matt Bomer - Omid Abtahi

Hiệp Hội Công Lý: Thế Chiến II

Hội Công lí Mỹ, nhóm siêu anh hùng hỗ trợ phe Đồng minh trong Thế chiến II, được một đồng đội mới từ Trái đất khác giúp đỡ để chiến đấu với Quốc xã.