shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Matsuzaka Tori

Matsuzaka Tori

Matsuzaka Tori: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Nhật Bản
Thập Dũng Sĩ Sanada - 01 - Tsutsumi Yukihiko - Nakamura Kankuro – Matsuzaka Tori – Kento Nagayama

Thập Dũng Sĩ Sanada

Một vị tướng nhát gan cùng với 10 dũng sĩ của ông phải tham gia trận chiến giành quyền lực lớn nhất trong vùng.