shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Masami Nagasawa

Masami Nagasawa

Masami Nagasawa: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Nhật Bản
Vương Giả Thiên Hạ - 01 - Sato Shinsuke - Kento Yamazaki - Ryo Yoshizawa - Masami Nagasawa

Vương Giả Thiên Hạ

Vương Giả Thiên Hạ 2019 là câu chuyện xảy ra trong bối cảnh nhà Tần, khoảng hơn 200 năm trước công nguyên. Các thế lực chính trị giằng xé lẫn nhau dẫn đến cảnh loạn lạc cho toàn lãnh thổ Trung Hoa.