shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Mark Steven Johnson

Mark Steven Johnson

Mark Steven Johnson: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Hiệp Sĩ Mù Daredevil

Matt Murdock ban ngày là một chàng luật sư mù, nhưng về đêm anh là Hiệp Sĩ Mù Daredevil làm nhiệm vụ chiến đấu chống lại bọn tội phạm.

Ma Tốc Độ

Jonny là một tay lái mô tô siêu hạng. Để cứu cha, anh đã đồng ý kí khế ước với quỷ dữ. Kể từ đó, mỗi khi đêm đến, anh lại trở thành ma tốc độ.