shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Mark Steven Johnson

Mark Steven Johnson

Mark Steven Johnson: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Ma Tốc Độ

Jonny là một tay lái mô tô siêu hạng. Để cứu cha, anh đã đồng ý kí khế ước với quỷ dữ. Kể từ đó, mỗi khi đêm đến, anh lại trở thành ma tốc độ.