shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Mark Landsman

Mark Landsman

Mark Landsman: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Âu Mỹ
Tai Tiếng: Chuyện Có Thật Về Nhà Báo Điều Tra Quốc Gia - 01 - Mark Landsman

Tai Tiếng: Chuyện Có Thật Về Nhà Báo Điều Tra Quốc Gia

Với cơ hội tiếp cận sâu vào nội bộ báo Nhà điều tra, bộ phim tài liệu khám phá nguồn gốc và sự phát triển của tờ báo lá cải khét tiếng nhất lịch sử Hoa Kì, cùng những hoạt động của nó nhằm phục vụ lợi ích chính trị.