shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Mark Kassen

Mark Kassen

Mark Kassen: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ
Nhiễm Khuẩn - 01 - Paul Danziger - Chris Lopata - Chris Evans - Vinessa Shaw - Mark Kassen

Nhiễm Khuẩn

Một vị luật sư nghiện ma túy chiến đấu với một tập đoàn vật tư y tế tại tòa án đồng thời cũng đang chiến đấu với con quỷ của chính mình.