shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Mạnh Mỹ Kỳ

Mạnh Mỹ Kỳ

Mạnh Mỹ Kỳ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ, diễn viên
Trung Quốc

Step Up 6: Vũ Điệu Đường Phố

Hai chàng trai với hai hoàn cảnh khác biệt nhưng có cùng một đam mê phải liên kết để tạo nên nhóm nhảy mạnh nhất. Liệu họ có đạt được mục tiêu?