shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Maika Monroe

Maika Monroe

Maika Monroe: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Chuyến Đi Săn Của Quỷ - It Follows

Nữ sinh Jay Height bị ám ảnh việc luôn có người theo dõi. Từ đó cô cùng bạn bè phải chạy trốn khỏi thế lực đen tối nguy hiểm và tàn bạo kia.