shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Mai Phương

Mai Phương

Mai Phương: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Việt Nam

Con Trai Con Gái

Một gia đình trọng nam khinh nữ của ông bà Tư Phú, nơi cô con gái Lục Bình vì định kiến mà phải sống trong thiệt thòi từ nhỏ.