shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Maggie Kiley

Maggie Kiley

Maggie Kiley: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Nhà sản xuất
Mỹ

Bác Sĩ Tử Thần

Một bác sĩ phạm phải nhiều sai sót trong quá trình phẫu thuật trở thành mục tiêu điều tra của các đồng nghiệp, hé lộ nhiều uẩn khúc trong quá khứ của anh ta.