VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Madison Pettis

Madison Pettis

Madison Pettis: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Margaux

Một nhóm bạn đại học thuê một ngôi nhà thông minh để tiệc tùng cuối tuần. Nhưng họ dần nhận ra là Margaux, hệ thống AI của ngôi nhà đang có những ý đồ đen tối.