shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Madeleine Stowe

Madeleine Stowe

Madeleine Stowe: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Con Gái Viên Đại Tướng

Một điều tra viên được giao nhiệm vụ điều tra vụ giết con gái của trung tướng và nhận ra rằng tất cả mọi người, kể cả trung tướng, đều là kẻ tình nghi.