shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Mỹ

Đường Một Chiều

Một tên tội phạm cò con chạy trốn cùng một túi đầy tiền và ma túy. Hắn đã quá tham lam và phải lãnh hậu quả. Hắn phải cố tìm lối thoát trước khi chết vì chảy cạn máu.