shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Mạch Điện Bang

Mạch Điện Bang

Mạch Điện Bang: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hồng Kông

Trận Chiến Vô Chủ

Cuối thời nhà Thanh triều đình bất ổn, các thế lực tà ác và nghĩa hiệp đấu đá nhau. Phiến quân nổi dậy, lẻn vào cung điện thực hiện các vụ ám sát.