VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Mã Tư Siêu

Mã Tư Siêu

Mã Tư Siêu: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Nữ Hoàng Trả Giá

Trong lúc đụng độ với ông chủ khách sạn, Hạ Thiển thấy mình có khả năng tranh luận và trả giá không ai bằng nên quyết thành chuyên gia trả giá