shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lý Xán Sâm

Lý Xán Sâm

Lý Xán Sâm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Thủ Phạm Bí Ẩn - 01 - Lưu Thuận An - Lâm Gia Hoa – Quan Sở Diệu – Huỳnh Nhật Hoa – Lư Hải Bằng – Lý Xán Sâm

Thủ Phạm Bí Ẩn

Thủ Phạm Bí Ẩn - Paranormal Mind kể về Tân Kỷ Nguyên có khả năng đọc và nắm bắt được ý thức của người khác sau cái chết bí ẩn của con trai.