shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lý Sang Duệ

Lý Sang Duệ

Lý Sang Duệ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Á

Trẻ Con Không Ngốc Phần 2

Một câu chuyện hài hước nhưng cũng chứa đựng nhiều suy ngẫm về mối quan hệ của cha mẹ và con cái thời nay, khi thiếu đi sự quan tâm chia sẻ giữa đôi bên.