shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lý Nham

Lý Nham

Lý Nham: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Độc Dược Ở Đông Cung

Đông Cung thái tử trúng độc, Long Trùng Cửu vừa tìm cách giải độc, vừa phối hợp với con gái của Liễn tướng quân để điều tra danh tính kẻ hạ độc.