shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lý Nhã Thao

Lý Nhã Thao

Lý Nhã Thao: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Hồi Lang Đình - 01 - Lý Nhã Thao - Đặng Gia Giai - Trương Tân Thành - Cung Chính Diệp - Lương Ái Kì - Vương Diễm - Tiền Ba - Thiệu Binh - Trần Tử Hàm

Hồi Lang Đình

Sau một vụ hỏa hoạn bí ẩn số phận của Viễn Tinh (Đặng Gia Giai) một cô gái bị hủy dung và chàng trai Trình Thành (Trương Tân Thành) gắn liền với nhau.