shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lý Nam Tinh

Lý Nam Tinh

Lý Nam Tinh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Châu Á

Đội Đặc Nhiệm

Phim đạt tỷ suất xem đài cao nhất Singapore năm 2013. Đội Trọng Án 4 theo chân hai nữ cảnh sát và đồng đội trong cuộc chiến nguy hiểm, gây cấn.