shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lý Mạn

Lý Mạn

Lý Mạn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Truyền Thuyết Bạch Xà - The Destiny Of White Snake - 01 - Doãn Đào - Lưu Học Nghĩa - Triệu Nhã Chi - Nhậm Gia Luân - Lưu Gia Linh - Lý Mạn - Dương Tử - Hà Trung Hoa - Mao Tử Tuấn

Truyền Thuyết Bạch Xà - The Destiny Of White Snake

Truyền Thuyết Bạch Xà là bộ phim kể về cuộc đời và mối tình của tiểu bạch xà tên Bạch Yêu Yêu và Hứa Tuyên trong buổi lễ hoa đào.