shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lý Kiện

Lý Kiện

Lý Kiện: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Trung Quốc

Tiêu Môn

An Thuận bị kẻ gian hãm hại phải bỏ kinh thành, vô tình gặp và yêu Dao Đình, nhưng tiêu sư và phổ thỉ không thể bên nhau. Liệu họ có vượt rào?