VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lý Khải Hinh

Lý Khải Hinh

Lý Khải Hinh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Đài Loan

Sơn Trại Tiểu Manh Chủ

Lưu Ngọc Dao cá tính, bướng bỉnh, ít ai có thể thuần phục được. Nhưng chính tính cách đó đã khiến thái tử Lý Triệt đem lòng thương nhớ cô.