shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Lý Huệ Dân

Lý Huệ Dân

Lý Huệ Dân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Phong Vân 2 - 01 - Lý Huệ Dân - Triệu Văn Trác – Hà Nhuận Đông – Tần Lam – Trần Di Dung

Phong Vân 2

​Phong Vân 2 kể về việc lo sợ ma tính của Nhiếp Phong gây hại cho võ lâm, Bộ Kinh Vân quyết định đấu một trận sống chết để chế phục tâm ma của anh.